Karácsony vigiliáján - december 24-én - este 18 órai kezdettel lesz Jézus születésének a megünneplése templomunkban. A szertartás után karácsonyi műsort adnak elő a minisztránsok és a Nyírgelsei Asszonykórus. Jöjjünk, örvendezzünk együtt minél többen az Isten Fia hozzánk érkezésének! Krisztus születik! Dicsőítsétek!
Untitled Document

Faliújság... Szólonj hozzá Ön is!


Várjuk véleményüket, észrevételeiket!

Új hozzászólás:

Neve:
Mennyi 4+11?:
Üzenete:

Az utolsó 10 üzenet:

Üzenet feladója Feladása ideje Üzenet
Bizánci Katolikus Patriarchátus2018-05-09
21:29:20
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A Pünkösd előtti felhívást küldünk a V4 országokba:
Videó http://vkpatriarhat.org/en/?p=15128, https://youtu.be/5xME5crRkz4

Krisztusban

A Bizánci katolikus patriarchátus titkársága
vkpatriarhat.org, uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.com
Bizánci Katolikus Patriarchátus2018-04-12
11:50:54

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Küldünk Önnek egy linket a V4 országok keresztyénségének meghívására Pünkösd előtt:
http://vkpatriarhat.org/en/?p=15076
https://youtu.be/kYag1giucx8

A bizánci katolikus patriarchátus püspökei

vkpatriarhat.org, uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.com

Bizánci Katolikus Patriarchátus2018-04-12
11:50:24

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Küldünk Önnek egy linket a V4 országok keresztyénségének meghívására Pünkösd előtt:
http://vkpatriarhat.org/en/?p=15076
https://youtu.be/kYag1giucx8

A bizánci katolikus patriarchátus püspökei

vkpatriarhat.org, uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.com

Bizánci Katolikus Patriarchátus2018-03-30
14:31:08
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Küldünk Önöknek egy példányt a V4-ben levő püspökök meghívására.
(Videó: vkpatriarhat.org/en/?p=15033, youtu.be/qEWP-2Xrh5o)

Imádsággal a magyar nemzet számára

A bizánci katolikus patriarchátus püspökei
vkpatriarhat.org, uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.com
…………………………………………………………………………….

Bűnbánat és imádság - a V4 országok püspökeinek

Nagyböjti időszak csúcsosodik, belépünk a Szent hétbe. Emlékezünk Krisztus Megváltó halálára és dicsőséges Feltámadására.
A bizánci katolikus patriarchátus kéréssel fordul Önökhöz , a V4 országainak tiszteletreméltó püspökiehez. Ösztönözzenek húsvéti felvonulásra 2018. április 2-án. Ez a felvonulás legyen minden faluban és városban a családért és nemzetért.
Amikor Szlovákiat veszélyeztette a forradalom, sok hívő ígéretet adott Istennek. Napi két órát imádkozik, egészen Húsvétig, Szlovákia megmentéséért. Egy órat imádkoznak este 20-21: 00-ig minden családban. A második órat mindenki a számára megfelelő időben. Sokan hétfőn, szerdán és pénteken böjtölnek, meleg ételt csak este fogyasztanak. Isten meg hallgatta szenvedélyes hívásukat. De ezzel a lelki küzdelem nem ért véget. Továbbra is a V4 országokat fenyegeti az öngyilkossággal fenyegetett, Dublin IV és az Isztambuli Egyezmény. Olyan ez, mint Dávid és Góliát harca.
Egyes politikusok, mint például a volt Cseh Köztársasági elnök Václav Klaus, egyetlen megoldást lát, kilépni az Európai Unióból.
Mi elsősorban a bűnbánatra és imádságra hívjuk fel. Bárcsak rátalálnanak bátor férfiak és nőkre, Isten harcosaira, akik szintén ígéretet tesznek Istennek, hogy két órát fognak imádkozni Húsvétig, április 2-tól, Pünkösdig, május 20-ig.
Több évtizeden keresztül az egyházi vezetők megtagadták a bűnbánatot. Ezért ők is felelössek, az ENSZ és az EU által irányított jelenlegi demoralizációért, valamint a keresztény nemzetek iszlamizálásáért.
II. a Vatikáni Tanács sajnos nem foglalkozott a tényekkel, és nem szólított fel az szükséges bűnbánatra. Éppen ellenkezőleg, történeti-kritikai módszerrel ajtót nyitott a synkretizmusnak, pogányságnak és a neo-modernizmusnak. Ezek megtagadják Krisztus Istenségét, megváltó áldozatát, az igazi és történelmi feltámadást és a Szentírás ihletét.
A szinkretizmus előmozdította a mágikus kifejezést: "más vallások tisztelete", a démonok tényleges tiszteletben tartását. Ez megnyitotta az ajtót, nem csak az Európai iszlamizációhoz, hanem a multikulturalizmushoz, buddhizmushoz és a hinduizmushoz. Az Assisi gesztus azután végrehajtotta a hitehagyás útját.
A kereszténység alapjairól származó hulladékok széles választékot nyitottak a nemi demoralizációhoz. Ma az egyházban is normalizálódik. Marx bíboros támogatja a homoszexuális házasságkötést a katolikus templomokban. Az erkölcsi szétesésnek vannak gyökerei a szinkretizmus bálványimádásában és a liberális teológiában, amely elutasítja az élő Istent.
Ezért hívjuk fel a V4 országok püspökeit és papjait konkrét bűnbánatra a nemzetek megmentéséért. Ma legyen a bűnbánat 4 napos lelkigyakorlat. Szükséges hangsúlyozni a hit legfontosabb igazságait.
Minden pap fejezze ki személyes kapcsolatát szóban és gesztussal Jezus Krisztus iránt, valja meg személyes Megváltójának és Urának. Szükséges továbbá rámutatni a neo-modernizmus és a szinkretizmus rejtett ereklyéit, és lemondani azokról. Szintén meg kell szüntetni a szimpátiát az újvilági jövőbelátás, mágikus és spiritisztikus formák iránt.
Isten, Ezekiel próféta által ígéretet tett az új szív és az új Lélek számára. Az új szív szellemi átültetése megvalósult a Golgotán a végrendelet által: "Íme, anyád". Ezért a pap is, úgy mint János tanítvány, fogadja el az új szivet. Fogadjuk el a Szentlelket, mint az apostolok Pünkösd napján.
Tisztelt püspökök és papság, bűnbánat ezen formája által, készítsétek el az utat Isten csodájának. V4- ek országait: Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot és Lengyelországot, akkor Isten megmenti!


Krisztusban

+ Eliás
A bizánci katolikus patriarchátus pátriárkája

+ Timotej OSBMr + Módszer OSBMr
Püspökök titkárai

26. 3. 2018

Másolat: A V4 országok kormányainak
Bizánci Katolikus Patriarchátus2018-03-14
12:37:20
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Meghívót küldünk a magyar nemzetnek és a többi V4 államnak az iszlamizáció és a nemi ideológia veszélyeiről. Felhívjuk mindegyik nemzetet, hogy szervezzen tűntetést Húsvét hétfőn, hogy megmentse a nemzetet. Magyarok, csehek, szlovákok, lengyelek ébredjetek! Ébredj, Isten csodát tesz! Lépjen ki a közömbösségből és tűntetéssel fejezze ki nézetét! A húsvét hétfője lehet a nemzet feltámadásának nagyszerű folyamata!
(Videó youtu.be/PQbrFVfit5g, atlas-9.wistia.com/medias/tqvlevu6gt)

Imádsággal a magyar nemzet számára

A bizánci katolikus patriarchátus püspökei
vkpatriarhat.org, uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.com
==================================================

Csehek és Morvák, ébredjetek!

A 2018-as év a Cseh Köztársaság 100. évfordulójának éve, és ebben az évben két nagy veszély fenyeget bennünket. Fenyeget az Isztambuli Egyezmény ratifikálása és a Dublin IV. aláírása.
Mit tartalmaz az úgynevezett Isztambuli Egyezmény?
Röviden: ez nem „megelőzés nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak”, de ez a megtestesülés öngyilkos nemi ideológia bevezetésével járó nemzetek feletti ellenőrzési mechanizmus (pl.GREVIO).
Mit jelent a gyakorlatban? A gyermekeket ok nélkül elrabolják a családoktól ez a szupranacionális mechanizmus. Tehát ez a helyzet Norvégiában, Finnországban, Franciaországban, Angliában, Németországban, ... de az információkat szigorúan titokban tartják, így a közvéleményt a bűncselekményekről az újfasiszta rendszer általában nem tudatja. Az Isztambuli Egyezmény ratifikálása még annál is rosszabb, mint aláírni a halálos ítéletét több százezer védtelen gyermek élete felett!
Mi a Dublin IV?
Az Európai Unió tagállamai, köztük a Cseh Köztársaság is, hogy véglegesen befogadjanak iszlamokat, milliárdos bírságot fognak fizetni (ha megtagadva 4 bevándorló befogadását, egymillió euró bírságot kell fizetni, 400 bevándorló megtagadásáért: 1 milliárd euró).
A Dublini aláírást követően a migránsok feletti döntés joga nem a Cseh kormány hatáskörébe fog tartozni, hanem a nyereség mentes szervezetek fognak dönteni a migránsok felett! Ezután korlátozás nélkül szállítják a migránsokat Cseh Köztársaságba mind a muzulmán országokból, mind Németországból az úgy nevezett kiengyenlítésről legyen szó. Ezért Dublin IV. mert biztosítja, hogy a V4 országokat, Csehországot, Szlovákiát, Lengyelországot és Magyarországot, hogy elsödlegessen betöltsék bevándorlókkal.
Ugyanakkor az Európai Unióban egyesíteni kell a szociális segélyeket azért, hogy azok a bevándorlók akik Németországból és Svédországból kerülnek a ezek országokba oda többé ne térjenek vissza. A havi hozzájárulás összege 1 bevándorlónak Svédországban, mintegy ezer euró (ez 30.000 korona), Németországban 700 EUR (21.000 korona). A cseh állampolgárok, különösen a nyugdíjasok és a bevándorlók között létrejön egy hézag a bevándorlókkal kapcsolatban ami a szociális segélyt illeti. Továbbá, az iszlám migránsok jogosultak lesznek ezekre a csodálatos összegekre befektetett munka nélkül.
Ezért a Dublint automatikusan kötödik a "Global Compact-hoz." Az Egyesült Nemzetek Szervezete irányítja, és a Soros nonprofit szervezetek újból megvalósítják. A migráció további fokozásáról és az állami határok tényleges eltörléséről szól.
Csehek és Morvák, ebben az évben döntenek nemzetünk létezéséről és nem létezéséről! Iszlamizálódás (Dublin), egy géppuska, melyet emberre irányítnak egyik oldalról és másik oldalról ez gender Grevie (Isztambul). Válaszd ki, hogy mellyikkel oldalról akarod, hogy lelőjenek. Vagy mindkettőröl? És az emberek nem tudják, vagy nem akarják elhinni!
Mi a megoldás? Lépjen ki a közömbösségből és mondja meg az ellenvéleményét! Döntse el az életet, utasítsa el a halált! Menjenek ki Húsvét hétfőn minden falu és a város utcáira. Még ha csak hárman vagy öten is volnátok, akkor is van értelme! Bízz Istenben, mint Dávid, aki egy parittyával és öt kövel elindult a Góliát elleni küzdelembe. Isten adta neki a győzelmet! Rögtön megnyerte az első ködobás után. Te is megnyered a hit és az átláthatóság által! Igen, nyersz.
Bárki, aki továbbra is közömbös a kihívással szemben, ő maga és nemzetének önpusztulásáért lesz felelős!
A diákok a középiskolások és egyetemisták, vegyenek részt tűntetésen Húsvét hétfőn (április 2), a saját szülővárosukban vagy falvakban.
A húsvét hétfője lehet a nemzet feltámadásának nagyszerű folyamata!
Csehek és morvák, ébredjetek!

Ezért hozzátok fordulok szlovákok, lengyelek és magyarok: húsvét hétfőn ti is szervezzetek tüntetést az adott országban! Amikor felkelsz, Isten csodát tesz! Igen, csoda lesz. És megmenti a nemzeteket az iszlamizációtól és a nemi szodomizmustól és a későbbi megsemmisítéstől.

Csehek, szlovákok, lengyelek, magyarok, ébredjetek!

+ Eliás
A bizánci katolikus patriarchátus pátriárkája

3. 3. 2018

7Mdj5Iu4FW2017-03-26
09:28:12
http://www.whatsyouroldbrooklyn.com/car-with-cheap-road-tax-and-insurance.html car deer accidents compare car insurance australia online
Paszabi János2013-03-21
22:37:05
Vannak olyan egyházközségek, ahol a nagypénteki sírba tételtől a feltámadásig felváltva őrzik a fiatalok a sírt. Gelsén előfordult már hasonló szolgálat?
Antal László2012-07-06
19:39:37
Gyönyörü lett a templom.Jómagam régen eljöttem gelsér?l,de mindig büszkén vallom,hogy én ott is születtem.Együtt gyerekeskedtem Fodor Gyurival.
Fazekas Mihály2012-01-07
12:59:58
Elnézést az észrevételért, de az Úniós fejelsztést ki kellene javítani Uniósra, mert így helyes.
Fazekas Mihály2012-01-07
12:57:25
Nagyon szép lett a templom!
Rég láttam már.

A honlapot üdvözlöm, talán többen megismerik a falu templomának szépségét.
Sok helyen jártam, de még mindig úgy érzem vetekszik nagyon sok nagyobb rangú templom bels? szépségével.


A teljes faliújság listázása

Legfrissebb híreink:

  • Fodor István gyémántmiséje
    (2013-05-12) - Tovább
  • Betlehem állítása a templomudvaron
    (2010-12-19) - Tovább
  • Templombúcsú Nyírmihálydiban
    (2010-12-03) - Tovább

Azonnal szeretne értesülni új híreinkről? Iratkozzon fel hírlevelünkre itt:

Vezetéknév:
Keresztnév:
E-mail cím: 

 

A webap az ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRRAM keretei között jött létre.
© 2010. Nyírgelsei Görögkatolikus Egyházközség - Minden jog fenntartva.

A weblapot készítette a ProgÜgy Kft.